اختر شمال
ثبات اقتصادی و شفافیت، | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags ثبات اقتصادی و شفافیت،

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ثبات اقتصادی و شفافیت،

احمد فاضل تبار، مدیر صنایع چاپ و بسته‌بندی آروین:

تولید کننده به دستمزد پائین و مشتری به کیفیت پائین تن داده‌اند اکرم ممتاز جدیدی اگر بخواهیم از مشکلات خط تولید در هر زمینه‌ای در کشورمان حرف بزنیم اول باید به تفاوت‌هایی که در نگرش و عملرد ما در زمینه تولید وجود دارد بپردازیم تا نتیجه درستی از تحلیل‌مان داشته باشیم. امروزه در کشور بحث […]