اختر شمال
حبوب | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags حبوب

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: حبوب

محبوب و ماندگار

طناز پاشايي کتاب چاپي عمر زيادي دارد و سال‌هاي طولاني بي‌رغيب بوده تا اينکهکتاب الکترونيکي به‌ميان آمد. رشد سريع کتاب الکترونيکي اين ظن را به‌وجود آورده که عمر کتاب چاپي به‌سرآمده است اما به اعتقاد نگارنده، کتاب چاپي هنوز هم از قدرت زيادي برخوردار است و همفکران وي معتقدند کتاب چاپي ويژگي‌هايي دارد که نمي‌توان […]