اختر شمال
دادگاه | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags دادگاه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: دادگاه

ضمانت بد، ضمانت خوب

کسب‌وکار در دوران حاضر بدون وجود درگيري‌هاي مالي تقريبا غيرممکن است. بايد به ديگران اعتبار دارد يا از آنها اعتبار گرفت، ضامن شد و ضامن گرفت و مسئوليت‌ها و دردسرهاي همه اين‌ها را پذيرفت. در مقاله حاضر نکته مهمي مطرح مي‌شود. ضامن، هميشه مجبو نيست دين شخص ضمانت‌شونده را ادا کند. بر طبق ماده ۶۸۴ […]