اختر شمال
دستمزد | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags دستمزد

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: دستمزد

چرا به محاسبه بهاي تمام‌شده نيازمنديم؟

در غالب اوقات، محاسبات سردستي ما براي آنکه کاري را همراه با داشتن حاشيه سود بپذيريم کفايت مي‌کند، اما وقتي پاي رقابت در قيمت مطرح است و نمي‌توانيم از تعيين قيمت شامل يک حاشيه مطمئن سود مطمئن شويم، اتکا به تعيين بهاي تمام شده کار ناگزير است. نويسنده مطلب حاضر به ما ياد مي‌دهد چگونه […]