اختر شمال
دستگاه چاپ بزرگ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags دستگاه چاپ بزرگ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: دستگاه چاپ بزرگ

مهار غول ۳۵ متري

اواخر سال پيش بود که خبر از قصد شرکت چاپ‌و‌نشر کتاب‌هاي درسي براي انتقال و نصب ماشين خريداري شده از روزنامه ايران توسط کارکنان فني اين شرکت به نشريه رسيد. موضوع حساسي بود، چرا که ماشين چاپ غول‌آساي مورد بحث توسط مهندسان و پرسنل نصب شده بود و کار بازکردن و بستن دوباره آن نيز […]