اختر شمال
دوپونت (Digiflow) | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags دوپونت (Digiflow)

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: دوپونت (Digiflow)

تاثیر جنس و فرایند ساخت کلیشه بر كیفیت چاپ فلكسو

این مقاله، گزارشی از نتایج تست هایی است که شرکت گالوس با کلیشه های ساخته شده درپلیت ستر(کلیشه سازی) های گوناگون، در ماشین های چاپ گالوس انجام داده و خود آن‌ها را منتشر کرده است. از آنجا که منبع مستقل دیگری بر این آزمایش نظارت نداشته، بهتر است نتایج اعلام شده در این مقاله با […]