اختر شمال
رئيس اتحاديه | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags رئيس اتحاديه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: رئيس اتحاديه

علت حضورکم رنگ

انتقاد استاد علينقي از حرکت‌هاي غيرجمعي مي‌گويند اغلب چاپخانه‌هاي ما صنفي هستند و اين به آن معناست که تعداد قابل‌ملاحظه‌اي از چاپخانه‌هاي ما در فصل جديد حيات صنعت چاپ و انتقال نقش متولي آن از دوش وزارت ارشاد به وزارت صنعت، زيرمجموعه صنف خواهند شد و پيش‌بيني شده در آينده اختيارات صنف در خصوص چاپخانه‌ها […]