اختر شمال
روزنامه نگاران | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags روزنامه نگاران

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: روزنامه نگاران

بازي باخته

مقاله حاضر به موضوع رقابت چاپ و  ديجيتال در عرصه رسانه‌اي مي‌پردازد و مدعي است با توجه به نياز اطلاع‌رساني و خبر پراکني به سرعت، صنعت چاپ در نهايت عرصه را به طور کامل به عنصر ديجيتال و رسانه الکترونيکي واگذار خواهد کرد. اين هم تاکيدي تازه است براي اثبات اين که آينده صنعت چاپ […]