اختر شمال
رولند | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags رولند

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: رولند

چاپ و نشر کار بزرگي انجام داد

انتقال و نصب ماشين‌چاپ من‌رولند جديد شرکت چاپ‌و‌نشر کتاب‌هاي‌درسي توسط پرسنل فني آن کاري است قابل تقدير. گفتگوي ما را با اسکندر جهانباني کارشناس برجسته چاپ و رئيس دفتر نمايندگي شرکت من‌رولند در ايران را در ارتباط با اين جابجايي مي‌خوانيد. نظر جنابعالي در وهله اول به عنوان کارشناس و در وهله دوم به عنوان […]