اختر شمال
رييس اتحاديه | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags رييس اتحاديه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: رييس اتحاديه

مخالفت ما کارشناسي است

غفاري رهبر: چرا مجريان نمايشگاه دروپا، نمايشگاهي که ۲۳ دوره از آن برگزار شده است را رها کرده و با يک مجري تازه وارد تعامل مي‌کند که در تهران نمايشگاه برگزار کند؟ طي ماه گذشته هم تدارک برگزاري IPAP توسط برگزار‌کننده و هم مخالفت بخش‌هايي از جامعه چاپ با آن ادامه يافت. بدنبال يادداشت کارشناسي […]