اختر شمال
سازگار | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags سازگار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سازگار

در مسير زدودن يک تصوير منفي مرکب چاپ مي‌تواند سازگار با محيط‌زيست باشد

امروزه بسياري از چاپخانه‌ها به‌دنبال راهکارهايي هستند تا تصوير موجه و قابل قبولي از خود در زمينه مسائل زيست‌محيطي ارائه دهند. اين چاپخانه‌ها به‌طور معمول با دريافت گواهينامه‌هاي مختلف و بررسي و کنترل دقيق تاثيرات فرايندهاي توليدشان بر محيط‌زيست، اين هدف را دنبال مي‌کنند. در اين ميان، مرکب چاپ، يکي از زمينه‌هاي بسيار موردتوجه در […]