اختر شمال
سالن چاپ | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags سالن چاپ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سالن چاپ

ابزارهاي ساده، مخاطرات پيچيده

در بخش پاياني مطلب“خطرهاي خفته در گوشه و کنار سالن چاپ“ به برخي نکات ايمني مربوط به وسايل و ابزار عام کار پرداخته مي‌شود: آموزه‌هايي مهم و نجات‌بخش که عدم توجه به آنها حوادث ناخوشايند و گاه پردامنه ايجاد مي‌کنند. برق و ابزار برقي، آچارها و مواد شيميايي خطرناکي که ظاهر بي‌خطرشان، حوادث وخيمي را […]

الف تا ي ايمني اپراتور در سالن چاپ

غير از مقررات عمومي مرتبط با حفظ ايمني در کارگاه، مقررات اختصاصي نيز براي حفظ ايمني کارکنان چاپخانه و خدمات حاشيه‌اي آن وجود دارد. در بخش دوم اين گزارش، مقررات عمومي کار در يک کارگاه صنعتي و به دنبال آن مقررات اختصاصي ايمني چاپخانه‌ها را به اطلاع همکاران مي‌رسانيم. مقررات عمومي کارگاه‌هايي مثل مراکز صنعت […]