اختر شمال
سخنان سردبیر | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags سخنان سردبیر

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سخنان سردبیر

کاش میوه‌های درخت دوستی را در خانواده چاپ می‌چیدیم!

نهادهای صنفی صنعت چاپ در تهران، از پرتنش‌ترین واحدهای صنفی در کشور به شمار می‌روند. پس از یک سال و اندی کشاکش بر سر نتایج انتخابات هیأت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران و تعیین رئیس آن، نوبت به زورآزمایی اتحادیه چاپخانه‌داران و لیتوگرافان رسید، ابتدا بر سر تصاحب واحدهای چاپ دیجیتال و بعد کل صنفی به نام […]