اختر شمال
سرپرست | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags سرپرست

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سرپرست

مردي براي همه امور

در اين بخش از مقاله آموزشي “آقاي سوپروايزر” به تشريح ويژگي‌هاي يک سرپرست موفق در چاپخانه يا هر کارگاه ديگري مي‌پردازيم که در آن تعداد زيادي اپراتور با مسائل و رويه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌کنند. سرپرست براي انجام وظايف پاسخگويي به مسئوليت‌هايي که برعهده دارد، لازم است اين خصوصيات شخصيتي را دارا باشد: ۱- شور و […]

مهارت‌هاي يك سرپرست

تنها كسي كه بعد از مديرارشد يك واحد صنعتي بايد از همه امور سررشته داشته و سردربياورد، سرپرست است. مهم نيست در كدام سالن است، حواس او بايد به همه سالن‌ها باشد. همه به او و مهارت‌هايش نياز دارند: مهارت‌هاي فني و مهارت‌هاي انساني. يكي براي روي ريل نگه داشتن ماشين‌ها و ديگري براي نگه […]