اختر شمال
سلامت بسته غذایی | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags سلامت بسته غذایی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سلامت بسته غذایی

بسته‌بندی‌های هوشمند و بسته‌بندی‌های خاص

مجید خسروی، کارشناس چاپ هرگاه صحبت از بسته‌بندی‌های هوشمند می‌شود اغلب ذهن ما به سمت فناوری‌های RFID و NFC یا بلوتوپ می‌رود. لیکن انواع کدهای یک و دو بعدی، مرکب‌ها و سازه‌های الکترونیکی حساس به دما، مواد حساس به برخی گازها، مواد حساس به نور، مواد حساس به آب و انواع حلال‌ها، فیلم‌های پلیمری نانو، […]