اختر شمال
سیستم اقتصادی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags سیستم اقتصادی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سیستم اقتصادی

تعطيلي ۱۲چاپخانه در فرودين‌ماه

ماه گذشته موضوع تعطيلي چاپخانه‌ها دوباره با ذکر عدد ۱۲ چاپخانه فقط در ماه فروردين مطرح شد علت اين امر مسائل مالياتي و بويژه ماليات بر ارزش‌افزوده عنوان شده است. خبرگزاري ايلنا اين خبر را از گفتگو با رئيس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ استخراج کرده است. بابک عابدين در اين گفتگو ، با تاکيد بر […]