اختر شمال
صدا | ماهنامه صنعت چاپ
چهارشنبه ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags صدا

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: صدا

کري شغلي!

سر‌و‌صدا از اهميت خاصي در محيط كار برخوردار است و معمولاً در بهداشت صنعتي به‌طور جداگانه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. سروصداي مداوم ممكن است در طول مدت كار ايجاد سنگيني گوش کند كه آن‌را اصطلاحاً كري شغلي مي‌نامند. ضمن معايناتي كه در بدو استخدام از كارگران به‌عمل آيد در مورد کارگراني که بايد در محيط […]