اختر شمال
صنعت ليبل | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags صنعت ليبل

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: صنعت ليبل

تغيير نگرش، شرط دگرديسي در صنعت چاپ

بازديد از نمايشگاه اخير دروپا موجب ورود ۲۰ ماشين چاپ ليبل روز دنيا به ايران شد معتقد است صنعت ليبل کشور در حال گذار به مرحله‌اي درخشان است و در کمتر از دو سال اخير تغييرات زيادي در اين بخش از صنعت چاپ رخ داده و اين نويدبخش روزهايي خواهد بود که براي دوستداران اين […]