اختر شمال
صنعت نشر | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags صنعت نشر

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: صنعت نشر

حمايت از بخش مغفول صنعت نشر

اغلب کتابفروشي‌هاي ما قديمي و در فضايي بسيار محدود ايجاد شده‌اند، در حالي که در خيلي از کتاب‌فروشي‌ها فضايي بسيار مناسب ايجاد شده که خريدار مي‌تواند بنشيند و کتاب‌هاي مورد نظر را بررسي کند، علاوه بر آن، براي کتابفروشي‌هاي کودک نيز فضاي متنوعي وجود دارد، اين در حالي است که شغل کتاب‌فروشي در کشور ما […]