اختر شمال
طبیعت | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags طبیعت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: طبیعت

رستاخيز طبيعت

  مردم ايران‌زمين از ديرباز همواره رفتن زمستان و آمدن بهار را که براي آنان رستاخيز طبيعت محسوب مي‌شود و مژده نجات و طليعه حيات را مي‌آورد، عيد مي‌گيرند. بايد انصاف را نيز در نظر بگيريم که نياکان ما چقدر خداپرست و فهيم بوده‌اند که برخلاف رسوم اقوام مصر، يونان و روم نه قائل به […]