اختر شمال
عدالت | ماهنامه صنعت چاپ
چهارشنبه ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags عدالت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: عدالت

عدالت سازماني، پادزهر هر مسموميت سازماني

ورود يک ماشين چاپ تازه و خوش آب‌ورنگ به گوشه چاپخانه و معضل انتخاب اپراتور آن از بين اپراتورهاي موجود، وجود يک امکان تفريحي محدود براي کارکنان چاپخانه و مشکل يافتن فرمول تقسيم عادلانه آن بين کارکنان، برخوردي تخاصم‌آميز بين دو فرد و لزوم حل‌وفصل عادلانه اختلافي که از ماهيت آن سردرنمي‌آوريم… يک مدير چگونه […]

عدالت سازماني، پادزهر هر مسموميت سازماني

ورود يک ماشين چاپ تازه و خوش آب‌ورنگ به گوشه چاپخانه و معضل انتخاب اپراتور آن از بين اپراتورهاي موجود، وجود يک امکان تفريحي محدود براي کارکنان چاپخانه و مشکل‌يافته فرمول تقسيم عادلانه آن بين کارکنان، برخوردي تخاصم‌آميز بين دو فرد و لزوم حل‌وفصل عادلانه اختلافي که از ماهيت آن سردرنمي‌آوريم… يک مدير چگونه مي‌تواند […]