اختر شمال
علی ظریف مدیر آموزش شرکت ایران روتاتیو و مدرس چاپ در دانشگاه‌ها | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags علی ظریف مدیر آموزش شرکت ایران روتاتیو و مدرس چاپ در دانشگاه‌ها

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: علی ظریف مدیر آموزش شرکت ایران روتاتیو و مدرس چاپ در دانشگاه‌ها

مربع دیدگاه‌ها در میزگرد ماهنامه صنعت چاپ

آموزش چاپ؛ نیازها، امکانات و برنامه‌ها علی ظریف مدیر آموزش شرکت ایران روتاتیو و مدرس چاپ در دانشگاه‌ها   محمود پیشعلی رئیس هیات مدیره و  مدیر چاپخانه فرارنگ آریا   خدایار صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر مدیرگروه اسبق رشته چاپ دانشگاه هنر   رضا منصوری مشاور عالی اتحادیه در امور آموزش، مدیرعامل شركت زنجیره‌های […]