اختر شمال
فرانک رومانو | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags فرانک رومانو

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: فرانک رومانو

موزه چاپ امریکا، ۲۰۲۱ را سال فرانک رومانو اعلام کرد

مرشد چاپ دیجیتال، ۸۰ ساله شد فرانک رومانو از سرآغاز چاپ دیجیتال، در تئوریزه کردن این فرایند و آینده‌نگری آن قلم زده و سخنرانی کرده است. چندین سمینار برگزار کرده و چندین کتاب نوشت بعضی از کتاب‌هایش مثل «آینده چاپ در قرن ۲۱، ترجمه حسین احمدی» در ایران به چاپ رسیده‌اند. او به عنوان میهمان […]

موقعيت جهاني اجزاي صنايع چاپ

مطلب حاضر بخش اول از کتاب” صنعت چاپ عصر جديد؛ روندها و فرصت‌ها”است که فرانک رومانو استاد بزرگ صنعت چاپ آنرا با حق ترجمه و چاپ در ايران در اختيار ماهنامه صنعت چاپ قرار داده است. کتاب فراوري شده در دانشکده علوم رسانه‌اي انستيتو تکنولوژي روچستر(محل تدريس رومانو) و توسط آَکشات پارديوالا دانشجوي رومانو بوده […]