اختر شمال
فرصت شغلی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags فرصت شغلی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: فرصت شغلی

صنعت چاپ و اشتغال

بحث توليد و به‌تبع آن اشتغال و پيچيدگي‌هاي آن در ايران پرشتاب، جهان پر از التهاب، توجه بسياري از سياست‌گذاران اقتصادي، دولت‌مردان و کارشناسان را به خود جلب کرده است. بديهي است ترکيب جمعيت جوان کشور و سيل متقاضيان کار، ضرورت پرداختن بيشتر به اين مسئله را از ابعاد مختلف ايجاب مي‌کند. واقعيت اين است […]