اختر شمال
فلکسو | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags فلکسو

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: فلکسو

آخرین روندهای کلیشه سازی در گزارش اسمیترز پایرا

کلیشه سازی دوستدار محیط زیست و دوستی با چاپکاران فلکسو کلیشه سازی هنری است مستلزم مهارت های خاص و دانشی عمیق از فرآیند چاپ فلکسو. درکارگاه کلیشه سازی ، ایده های طراح به تصاویر قابل چاپ برگردانده می‌شود، البته در همکاری نزدیک با مشتری، کار کلیشه‌سازی، بسیار فراتر از فقط ساخت کلیشه است.راه میان طراحی […]

ساختار انعطاف‌پذیر ماشین رول کم‌عرض

پاسخ به روندهای بازار لیبل و چاپ بسته‌بندی منبع: گروه گالوس عضو گروه هایدلبرگ / بخش مارکتینگ شرکت ایران روتاتیو بهره‌وری مطلوب از ماشین مدرن رول‌عرض‌کم بستگی تام به انعطاف‌پذیری در گزینه‌های پیکربندی و همچنین توانایی در تغییر سریع فرآیندهای چاپ و کار چاپی دارد. این مهم با نگاهی به چشم‌انداز و روند درونی چاپ […]