اختر شمال
قطعی برق | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags قطعی برق

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: قطعی برق

محمدرضا عزیزی، مدیر چاپ آوازه:

چاپخانه مثل بیمارستان است، با همان ضرورت‌ها و محدودیت‌ها اداره برق هم از برنامه قطعی برق خبر ندارد قطعی برق برای واحد ما از شنبه همین هفته به صورت پیش‌بینی نشده بوده است و البته ما پیگیری‌هایی را با اداره برق منطقه انجام دادیم و درخواست کردیم که یک برنامه مستند برای قطعی برق به […]

مصائب چاپخانه‌داران با قطعی برق

               آخ برق رفت ! گروه گزارش وقتی وسط کار چاپ که ماشین با سرعت پنج، شش هزار دمر در ساعت می‌چرخد، یکباره همه سیلندرها و نوردها، با صدایی مهیب و ناگهانی ترمز می‌کنند، با این دو کلمه «آخ برق رفت!» آه از نهاد ماشین‌چی و مدیرچاپخانه در می‌آید. این لحظه به ظاهر ساده و […]