اختر شمال
لیتوگرافان | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags لیتوگرافان

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: لیتوگرافان

مجتبی معراج محمدی:

جایگاه صنفی چاپ دیجیتال در اتحادیه لیتوگرافان است «اتحادیه لیتوگرافان خاستگاه چاپ دیجیتال است و دست‌اندرکاران این رشته با نظر موافق انجمن چاپ دیجیتال و تشخیص خودشان به این اتحادیه پیوسته‌اند». این جان کلام مجتبی معراج محمدی، رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران است. او این سخن را با این جمله تکمیل می‌کند که تعلق صنفی رشته […]