اختر شمال
مالیات حقوق | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مالیات حقوق

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مالیات حقوق

مالیات حقوق چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

کریم وزیری / کارشناس امور مالیاتی چاپخانه‌ها یکی از مالیات‌هایی که تقریبا تمامی اصناف و شرکت‌ها با آن سر و کار دارند و مجبور به محاسبه و پرداخت ماهانه آن هستند‏ مالیات حقوق کارکنان است. طبق ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم: “درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در […]