اختر شمال
مالیات | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مالیات

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مالیات

علی الراس چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

شاید شما هم این کلمه را بارها شنیده باشید، ولی معنی و مفهوم آن برای شما کاملاً روشن نباشد. علی الراس چیست و به چه معناست؟ در قاموس مالیاتی، علی الراس به معنی تشخیص مالیات مودی براساس قرائن و شواهدی به غیر از مدارک ارسالی و تحویلی مودی می‌باشد. هنگامی که مودی به دلایلی چون […]

اتحادیه باید حمایت کند، که نمی‌تواند

امیرهومن محمدی، مدیرعامل چاپخانه هودیس پارس دررابطه با سیستم اشتراک کمپانی هایدلبرگ می گوید: بزرگترین مزیت این سیستم این است که هزینه های سنگین را متقبل می‌شود و با ورود ماشین های نو تکنولوژی جدیدی را به چاپخانه ها تزریق می کند. علاوه بر این چاپخانه‌دار با هزینه‌ای کمتر قادر به ارائه کیفیتی بهتر است […]