اختر شمال
متخصصان فنی | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags متخصصان فنی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: متخصصان فنی

استخدام متخصصان فني براي چاپخانه‌ها

يافتن متخصص و منابع فني، کار دشواري است. براي اينکه بتوان همگام با فن‌آوري حرکت کرد، همواره بايد ياد گرفت. هنگامي که به دنبال افراد فني براي چاپخانه خود هستيد بايد عزم و اراده و توانايي آنها براي يادگيري چيزهاي جديد را نيز محک بزنيد. اين کار يک ضرورت مطلق است. هرگاه سياستمداران درباره رشد […]