اختر شمال
محدودیت | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags محدودیت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: محدودیت

افزايش بازده گردش کار چاپخانه

بارها شنيده‌ايم که عنصر بهره‌وري در چاپخانه‌هاي ما کمرنگ بوده و چاپخانه‌ها مخصوصا چاپخانه‌هاي توليد ليبل که در آن‌ها ضايعات زيادي توليد مي‌شود، داراي بهره‌وري پاييني هستند. سيستم “کانبان“ که در مقاله زير به توضيح آن پرداخته شده است از زير‌سيستم‌هاي “توليد به موقع“ و هر دوي اين سيستم‌ها از زير سيستم‌هاي “توليد ناب“ هستند […]