اختر شمال
محصولات چاپي | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags محصولات چاپي

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: محصولات چاپي

چرا “ليبل” پيشرو است؟

فتح بازارهاي جهاني، نفوذ در عمق بازار اروپا، دگرگوني در صادرات صنعت چاپ و… اينها عناويني انتزاعي هستند که بسياري تمايل دارند به آن دست يابند. اما واقعيت کجاست و صادرات صنعت چاپ کشور کجاي کار ايستاده است؟ جايگاه واقعي صادرات صنعت چاپ ايران در منطقه کجاست؟ طبق آمار اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ از بازار […]