اختر شمال
محمود پیشعلی رئیس هیات مدیره و  مدیر چاپخانه فرارنگ آریا | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags محمود پیشعلی رئیس هیات مدیره و  مدیر چاپخانه فرارنگ آریا

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: محمود پیشعلی رئیس هیات مدیره و  مدیر چاپخانه فرارنگ آریا

مربع دیدگاه‌ها در میزگرد ماهنامه صنعت چاپ

آموزش چاپ؛ نیازها، امکانات و برنامه‌ها علی ظریف مدیر آموزش شرکت ایران روتاتیو و مدرس چاپ در دانشگاه‌ها   محمود پیشعلی رئیس هیات مدیره و  مدیر چاپخانه فرارنگ آریا   خدایار صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر مدیرگروه اسبق رشته چاپ دانشگاه هنر   رضا منصوری مشاور عالی اتحادیه در امور آموزش، مدیرعامل شركت زنجیره‌های […]