اختر شمال
محیط چاپ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags محیط چاپ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: محیط چاپ

زندگي در همسايگي خطر

يک کارشناس ايمني کارگاهي پس از بازديد از چاپخانه‌هاي ما چه گزارشي فراهم مي‌کند؟ امن و امان و عالي، يا محلي پر از خطر؟ گزارش حاضر که حاصل کلي بررسي يک بازرس از چند چاپخانه را عرضه مي‌کند برخي نکته‌هاي آشکار و تعدادي ريسک ناديده توسط خود ما را فهرست کرده و براي آنها راه […]