اختر شمال
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل

دکتر سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل:

ملاحظات سازمان غذا و دارو در زمینه چاپ و بسته‌بندی دکتر سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل این روزها سازمان غذا و دارو، شاید مهم‌ترین سازمان در مجموعه دولت باشد، چرا که به خاطر بالا گرفتن خطر کرونا و ضرورت تأمین واکسن از منابع داخلی و خارجی، مسئولیت‌های سنگین برعهده این سازمان است. […]