اختر شمال
مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی ترام | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی ترام

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی ترام

مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی ترام:

با بالاترین ضریب رعایت اصول بهداشتی پشتیبان سلامت محصول مشتریان هستیم همانگونه که در جریان هستید جامعه جهانی مدتی است با ویروس کرونا درگیر شده است و مقابله با انتشار و پیشگیری از این ویروس جهت پشت سرگذاشتن این بحران وظیفه ای همگانی است .مهدی شعبانی مدیربازاریابی وفروش گروه صنعتی ترام با این سخنان یادآور […]