اختر شمال
منوچهر یارعلی | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags منوچهر یارعلی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: منوچهر یارعلی

ما نیاز به ماشین نو داریم و این طرح خوبی است

منوچهریارعلی،مدیر چاپخانه هفتم تیر با استقبال از طرح سیستم اشتراک شرکت هایدلبرگ، گفت: با اینکه قبلا از این طرح چیزی نشنیده بودم ولی اجرای آن می‌تواند کمک خوبی به چاپخانه ها باشد. در این زمینه سرمایهa گذاری از طرف یک شرکت خارجی صورت می‌گیرد که باتوجه به این که ما در زمینه‌های مختلفی فعالیت داریم، […]