اختر شمال
مهار آتش | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مهار آتش

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مهار آتش

مديريت ريسک درصنعت چاپ

صنعت‌چاپ در دنيايي با سرعت بالا فعاليت مي‌کند. کمپاني‌ها براي کسب و حفظ قراردادهاي مشتري راهي طولاني را طي مي‌کنند. سعي و تلاش بسيار براي جلوگيري از زيان، در تمامي مقاطع توليد، از طراحي و قبل از چاپ گرفته تا تکميل و پايان کار،امري ضروري است، از جمله توزيع و تحويل به مشتري و يا […]