اختر شمال
مهرداد باقری | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مهرداد باقری

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مهرداد باقری

چالش‌های انتقال ارز، بازرگانی چاپ را از رمق انداخته است

خواستم در پاسخ به ماهنامه صنعت چاپ درباره‌ تازه‌های فناوری در ماشین‌های چاپ جهان بویژه ماشین های کوموری بنویسم، اما دستم به قلم نمی‌رود، وقتی می‌بینم شرایط برای بازرگانی چاپ و خرید ماشین به سهولت فراهم نیست و هیچ کس دل و دماغ توسعه و سرمایه گذاری را ندارد، ضمن اینکه اهل فن می تواند […]