اختر شمال
مواد اولیه | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مواد اولیه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مواد اولیه

قدرت میلی‌مترها در طراحی بسته‌بندی

منبع: Packagingeurope.com گروه ترجمه امروزه مساله پایداری به بحرانی جدی و اولویتی برای همه طرف‌های بازار تبدیل شده است، اما آیا تغییرات كوچك در طراحی بسته‌بندی در كمك به این مساله تاثیری دارد؟ گاوین مونس، مدیر طراحی بسته‌بندی تجاری شركت DS Smith در یك ورك شاپ مربوط به طراحی بسته‌بندی، به این مساله و قدرت […]

ساختار صحیح و حسابداری دقیق چاپخانه شرط لازم برای موفقیت اشتراک هایدلبرگ است

امیر شهلایی مقدم، مدیر چاپ بهارستان، در رابطه با طرح سیستم اشتراک شرکت هایدلبرگ گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در وهله اول می‌دانیم که در ایران به دلیل روحیاتی که داریم شکل گیری کار گروهی کمی دشوار است و شاید این طرح با مشکل های متعددی روبرو شود. وی ادامه داد: اجرای چنین طرحی برای چاپخانه های کوچک و […]