اختر شمال
مواد شیمیایی | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مواد شیمیایی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مواد شیمیایی

ابزارهاي ساده، مخاطرات پيچيده

در بخش پاياني مطلب“خطرهاي خفته در گوشه و کنار سالن چاپ“ به برخي نکات ايمني مربوط به وسايل و ابزار عام کار پرداخته مي‌شود: آموزه‌هايي مهم و نجات‌بخش که عدم توجه به آنها حوادث ناخوشايند و گاه پردامنه ايجاد مي‌کنند. برق و ابزار برقي، آچارها و مواد شيميايي خطرناکي که ظاهر بي‌خطرشان، حوادث وخيمي را […]