اختر شمال
ناشران | ماهنامه صنعت چاپ
چهارشنبه ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags ناشران

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ناشران

تخفيف‌هايي که جان صنعت نشر را مي‌گيرد

ساره گودرزي عرضه کتاب با تخفيف‌؛ اين عبارت شايد يکي از متداول‌ترين و مرسوم‌ترين تابلوهايي باشد که در گذرتان به خيابان انقلاب و حوالي آن حتما ديده‌ايد. تخفيف‌هايي که از ۱۰ درصد آغاز مي‌شوند و گاهي تا ۵۰ درصد هم مي‌رسند، بعضي از اين تخفيف‌ها توسط کتابفروشي‌ها و بعضي ديگر توسط برخي فروشندگان خياباني کتاب […]