اختر شمال
نشر | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags نشر

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: نشر

چاپ و نشر کار بزرگي انجام داد

انتقال و نصب ماشين‌چاپ من‌رولند جديد شرکت چاپ‌و‌نشر کتاب‌هاي‌درسي توسط پرسنل فني آن کاري است قابل تقدير. گفتگوي ما را با اسکندر جهانباني کارشناس برجسته چاپ و رئيس دفتر نمايندگي شرکت من‌رولند در ايران را در ارتباط با اين جابجايي مي‌خوانيد. نظر جنابعالي در وهله اول به عنوان کارشناس و در وهله دوم به عنوان […]

مشکلاتي از جنس نشر

ناشران در طول سال‌هاي فعاليت خود همانند ديگر صنوف با مشکلات کوچک و بزرگ بسياري دست به گريبان هستند، مشکلاتي از جنس مختلف که گاه کار را برايشان سخت مي‌کند، اما عشق به کتاب، هميشه همراهشان مي‌شود و سختي‌هاي راه را برايشان هموار مي‌کند. دغدغه‌هاي اين قشر اما هميشه هم به تيراژ پايين کتاب و […]