اختر شمال
نقش اتحادیه ها | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags نقش اتحادیه ها

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: نقش اتحادیه ها

آغوش سـرد دروپا و دلگرمی ما به فردا

در روزهایی که از ترس ویروس کرونا فرمان به بستن آغوش‏‌ها داده‏اند دروپا آغوشش را به روی آیندۀ صنعت چاپ می‏‌گشاید. آغوش که جای خود دارد، دروپا حتی اگر دستی دراز کند، نیم‏رُخی بنمایاند، گوشۀ چشمی نازک کند، نیز جذاب است. وه! که چقدر خواستنی و دیدنی است دروپایی که به روی آیندۀ صنعت چاپ […]