اختر شمال
نقص | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags نقص

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: نقص

يک ورق بدون نقص

  A clean sheet منبع: ۲۸۰ Heidelberg News (مجله هايدلبرگ نيوز-پاييز ۲۰۱۷) هيچ خطايي از جانب مشتري قابل پذيرش نيست و قطعا دنياي پرتقاضاي چاپ بسته‌بندي نيز هيچ خطايي را نمي‌پذيرد. اما چاپخانه‌ها چگونه مي‌توانند بدون افزايش قيمت تمام‌شده، سطح بالاي کيفيت را تامين کنند؟ پاسخ اين پرسش در ترکيب پياده‌سازي استانداردها و پارامترهاي متغير […]