اختر شمال
نمايشگاه امسال چاپ ديجيتال | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags نمايشگاه امسال چاپ ديجيتال

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: نمايشگاه امسال چاپ ديجيتال

گزارش نمايشگاه امسال چاپ ديجيتال

اوايل ماه پيش هفتمين نمايشگاه چاپ ديجيتال برگزار شد.هنوز چند سال از ورود اين نوع نوين چاپ به کشور نمي‌گذشت که طي انزوايي بي‌سابقه که اقتصاد کشور را دست‌خوش تزلزل مي‌کرد ، دچار رکود و بي‌برنامگي شد. حاصل آن ره‌يافت به مسيري شد که به گفته يکي از کارشناسان اين صنعت را به سمت قيمت […]