اختر شمال
نوریانی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags نوریانی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: نوریانی

ما نیاز به ماشین نو داریم و این طرح خوبی است

منوچهریارعلی،مدیر چاپخانه هفتم تیر با استقبال از طرح سیستم اشتراک شرکت هایدلبرگ، گفت: با اینکه قبلا از این طرح چیزی نشنیده بودم ولی اجرای آن می‌تواند کمک خوبی به چاپخانه ها باشد. در این زمینه سرمایهa گذاری از طرف یک شرکت خارجی صورت می‌گیرد که باتوجه به این که ما در زمینه‌های مختلفی فعالیت داریم، […]