اختر شمال
نور محيط کار | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags نور محيط کار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: نور محيط کار

عصاي چشم!

وجود نور کافي در کارگاه‌هاي چاپ از چند جنبه اهميت دارد. وجه عمومي آن لزوم وجود نور کافي براي انجام هر کاري است ولي وجه دوم به ماهيت صنعت چاپ يعني بازتاب نور روي صفحات چاپ‌شده رنگي مرتبط است. اتفاقا در صنعت چاپ موضوع نور بسيار پيچيده است، چراکه نور کم يا نامناسب سبب عدم […]