اختر شمال
نویسنده آلبرت پورتر ترجمه از: حمید لباف | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags نویسنده آلبرت پورتر ترجمه از: حمید لباف

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: نویسنده آلبرت پورتر ترجمه از: حمید لباف

نمونه‌گیری و چاپ آزمایشی

نویسنده آلبرت پورترترجمه از: حمید لباف قبل از عبور دادن کاغذ و نمونه‌گیری اولیه، بهتر است چند برگ کاغذ باطله که هم‌اندازه با کاغذ مورد چاپ هستند، برای نمونه‌گیری اولیه آماده کرد. این کاغذها باید برای چاپ مناسب باشند، یعنی پارگی نداشته باشند. چروک نباشند و از لبه‌های سالمی نیز برخوردار باشند. یک برگ کاغذ […]