اختر شمال
همکاری روسیه و کشورهای اروپایی در صنعت لیبل | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags همکاری روسیه و کشورهای اروپایی در صنعت لیبل

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: همکاری روسیه و کشورهای اروپایی در صنعت لیبل

همکاری روسیه و کشورهای اروپایی در صنعت لیبل

ترجمه از: بیتا توفیقیان صنعت بسته‌بندی و لیبل روسیه و کشورهای اروپایی با یکدیگر دست همکاری داده‌اند تا باهم به تبادل تجربه، تخصص و بازار بپردازند. پیوتر وانک گزارش می‌دهد. در دوران کرونا، صنایع لیبل هم در کشور روسیه و هم کشورهای اروپایی ثابت کردند که نسبت به این شرایط بحرانی مقاوم هستند. از آنجایی […]